Sending .....

Human Resources

 • HR Applications
 • Open Positions
 • Life in Unimar
 • Unimar in Numbers
 • Recruitment Policy
  Recruitment Policy
 • Performance Management
  Performance Management
 • Talent Management
  Talent Management
 • Appreciation & Rewarding
  Appreciation & Rewarding
 • Salary Management
  Salary Management
 • Trainee Recruitment Process
  Trainee Recruitment Process

Pozisyonun ihtiyaçlarına ve şirket yetkinliklerine uygun kişileri doğru mülakat teknikleriyle değerlendirir. Objektif testlere tabi tutulur, kişilik envanterleri ve assessment değerlendirmeleriyle ekibe ve kuruma ve pozisyona olan uygunluğu ölçümlenir. Globelink Ünimar olarak önceliğimiz açılan pozisyonlar için aile üyelerimizi değerlendirmektir.

BACK

Performans değerlendirme sistemi "SMART" hedeflere ve işin gerekleri göz önüne alınarak hazırlanmış değerlendirme formunu temel alır. İlk altı ayın sonunda geri bildirim süreci başlar ve çalışanlarla yöneticileri, karşılıklı değerlendirmelerini paylaşırlar ve bunun sonucunda  yeni gelişim alanları tespit edilir. Performans Değerlendirme Yönetimi ile; çalışanların iş performansları, gelişim alanları, güçlü yönleri ve kariyer haritalarının temel çıktıları belirlenir.

BACK

Yetenek Yönetimi ile hedeflenen potansiyeli, performansı yüksek çalışanları erkenden tespit etmek ve onları yedekleme sürecine dahil etmektir. Kariyer planlama çerçevesinde adaylar yönetsel yetkinlikleri yeterli ise yönetim kadrolarına terfi ederken, yönetici olmak istemeyen ve ya yetkinlikleri itibarıyla alanının uzmanı olan çalışanlar süreç yöneticisi olurlar.

BACK
 • Müşteri Memnuniyeti/Hizmeti
 • Satış ve Pazarlama
 • Kalite
 • Takım Çalışmaları
 • Yaratıcılık/Yenilikçilik
 • Finansal Konular
 • Eğitim başlıkları altında gelen fikir ve öneriler Ödül Komitesi tarafında değerlendirilir ve ödüllendirilir.
BACK
 • İş Değerlendirmesi: Globelink Ünimar'da bulunan tüm pozisyonlar alınan risk, sorumluluk, işin içeriği vb gibi parametrelere göre uluslararası standartlar göz önüna alınarak kademelendirilmektedir. Amaç; unvan ve kişilerden bağımsız, adil ve başarıyı ödüllendiren sürdürülebilir bir sistem kurmaktır. Globelink Ünimar'da "Brüt Ücret" politikası uygulanmaktadır.
 • Özel Sağlık Sigortası: Çalışanların belli oranlarda ayakta ve yatarak tedavilerini kapsayan özel sağlık sigorta olanakları bulunmaktadır.
 • Ulaşım: Ana güzergahlarda kurgulanmış servis imkanı sağlanmaktadır.
 • Yemek: Bir çok restoran, cafe vb. yerde geçen yemek kartı olanağı vardır.
 • Doğum Günü İzni: Çalışanın doğduğu ayın içerisinde kullanılmak üzere "1 (Bir) Gün" izin hakkı bulunmaktadır.
BACK
 • Üniversitelerle yapmış olduğumuz işbirliklerine istinaden öncelikle kariyer merkezi elemelerinden geçen Üniversite öğrencileri daha sonra bölüm yöneticileri ile birlikte organize edilen mülakatlarda başarılı olmalarıyla şirket bünyasinde staj yapmaya hak kazanmış olurlar.
  Üniversite stajyer mülakat dönemi "Nisan-Mayıs" aylarını kapsar. Stajyer alımı için en önemli koşul "SGK Bildirimi"nin üniversite tarafından yapılmasıdır.
 • Lise Stajyerleri; Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi, Teknik ve Anadolu Teknik Lisesi öğrencilerini kapsar, Nisan-Mayıs ayında yine mülakatlarla seçilirler.
BACK
Ünimar'da Hayat
Ünimar'da Hayat
Ünimar'da Hayat 2
Ünimar'da Hayat 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad m

Ünimar'da Hayat 3
Ünimar'da Hayat 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad m

Ünimar'da Hayat 4
Ünimar'da Hayat 4

Test içerik Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad m Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad m Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad m

Ünimarda Hayat İçerik 5
Ünimarda Hayat İçerik 5

Test içerik Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad m Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad m Lore

Ünimarda İçerik 6
Ünimarda İçerik 6

Test içerik Lorem ipsum dolor

Video Gallery
GENERATIONS
WORK TYPE
EDUCATION STATUS
AGE RATIO
TURNOVER RATE
GENDER STATUS

Work Type Data

Educational Information
Job Experience
References
Bu site Nar Bilişim Dijital Ajans tarafından hazırlanmıştır.